Innovationskraft för ett bättre samhälle

Vår tids samhällsutmaningar är många och komplexa. Ingen organisation eller aktör kan ensam lösa dem! Men vad händer om vi frisätter innovations- och omställningskraften gemensamt? Kan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället göra bra saker tillsammans? Och hur gör man för att katalysera den kraft vi kan åstadkomma gemensamt och var för sig?

Välkommen till en inspirerande och katalyserande eftermiddag där vi fokuserar på hållbarhet, intraprenörskap, samarbete och den kraft som finns i Kronoberg för ett bättre samhälle.

Hans-Fredrik Helldahl och Katarina Blomkvist

Inspirationsföreläsning
SAMHÄLLSNYTTIGA AFFÄRER
Hans-Fredrik Helldahl, Skanska

Inspirationsföreläsning
GRÖNT INTRAPRENÖRSKAP
Katarina Blomkvist Almi/Uppsala universitet 

Presentation
INNOVATIONSMASTERPROGRAMMET
Miguel Salinas Linneuniversitetet

Paneldiskussion med lokala företag/organisationer
SKAPA DET GODA SAMHÄLLET OCH INVESTERA FÖR NYA FÖRUTSÄTTNINGAR
Stefan Svensson, Green Pipe AB
Fia Sjöstrand, Nätverket SIP
Kjell Johansson, samhällsentreprenör och grundare till Hydroware
Lena Fritzén, Kampradstiftelsen

Presentation i breakoutrooms
VERKSAMHETER OCH PROJEKT ATT TA HJÄLP AV
Verklighetslabbet Region Kronoberg
ALMI  Företagspartner
Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg

Moderator 
Christel Gustafsson, Regional Utvecklingsdirektör vid Region Kronoberg

 

FÖR VEM näringsliv och offentlig sektor
DATUM måndagen den 4 oktober
TID 12.30-15.00
PLATS digitalt
KOSTNAD ingen, men anmälan krävs
ANMÄLAN senast 1 oktober på biljettkiosken.se/innovationskraft
För er som är intresserade finns möjlighet till en presentation om vad vi som arrangörer kan göra för att hjälpa er vidare i ert utvecklingsarbete.

ARRANGÖRER Videum Science Park, Almi och Region Kronoberg.


#innovationsveckan
En vecka med fokus på att dela och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. innovationsveckan.nu