18 nov

Forskarlunch Cornelius Holtorf (GEW)

En del av programmet under Global Entrepreneurship Week

Vad är framtidsarkeologi?

De flesta arkeologer sysslar professionellt med bevarandet av arkeologiska resurser för framtida generationer. Men arkeologin har tidigare inte sysslat med frågan vilken framtid de egentligen syftar på och hur man skapar mest nyttan för framtida generationer. Denna föreläsningen handlar om pågående forskning i arkeologi ämnet vid Linneuniversitetet som försöker ändra på det. Det visar sig att framtidsarkeologi kan inte bara förändra vad arkeologer gör men även skapa nya möjligheter för samverkan med andra aktörer i samhället.

Cornelius Holtorf, professor vid Institutionen för kulturvetenskap vid Linnéuniversitetet, ger oss helt nya vinklar på arkeologi och dess möjligheter. 

Cornelius har läst förhistorisk arkeologi, antropologi och humanosteologi i Tyskland, England och Wales. Efter avhandling 1998 har han varit anställd som forskare och lärare vid Göteborgs universitet, University of Cambridge, Riksantikvarieämbetet Stockholm och Lunds universitet. Sedan 2008 jobbar han i Kalmar, sedan 2011 som professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Han leder forskarskolan GRASCA och är språkrör för Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitetet.

TID & DATUM kl 12.00-13.30 den 18 november 2016
FÖR VEM Forskarlunchen är öppen för alla intresserade.
PLATS Hus Echo, Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö
KOSTNAD Ingen, Videum bjuder på lunchen. 
Utebliven anmäld deltagare faktureras 200 kr.
ANMÄLAN senast 15 november

Inbjudan i pdf >>


VAD ÄR EN FORSKARLUNCH? 
Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till gemensamma luncher med intressanta föredrag. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan pågående forskningsprojekt eller uppslag till nya intressanta samarbeten.