26 sep

Forskarlunch

Konst och litteratur i en ny geologisk epok?

Jörgen Bruhn, professor vid Institutionen för film och litteratur

De senare åren har Bruhn framförallt fokuserat på relationen mellan olika medier, eller konstarter, i den forskningstradition som benämns Intermedialitet. Hans forskning behandlar många olika frågor som rör teorin omkring eller analysen av möten mellan olika medier, t ex film, tv-serier och litteratur.

I ett nystartat forskningsprojekt försöker Jörgen Bruhn kombinera insikter från intermedialitetsforskningen med klimatforskningen och ekokritiken, där han tillsammans med andra forskare vid Linnéuniversitetet undersöker transformationen av vetenskapligt material kring det som kallas den antropocena epoken (den människoinfluerade geologiska perioden) till estetiska medier.

TID & DATUM kl 12.00-13.30 onsdag den 26 september 2018
FÖR VEM Forskarlunchen är öppen för alla intresserade.
PLATS Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö
KOSTNAD Ingen, Videum bjuder på lunchen. Anmäld deltagare som får förhinder ber vi vänligen meddela oss, så kan vi minska matsvinnet genom att ge platsen till 
någon annan eller avboka en portion. info@videum.se
ANMÄLAN senast den 24/9 på videum.se/biljettkiosken

Inbjudan i pdf >>