17 maj

ForskarlunchEntreprenörskap är en viktig del i hela vårt samhälle, men förutsättningar och villkor skiljer sig åt inte bara mellan olika länder och kulturer utan också mellan stad och landsbygd samt i olika samhällssektorer. Vi finner och behöver naturligtvis entreprenörskap i privat sektor, men också i civilsamhället och i offentlig sektor. I ökande grad behöver vi också fungerande entreprenöriell organisering över sektorsgränser, t ex för att klara välfärdsutmaningarna. Professor Malin Tillmar ger exempel från sin forskning och vi diskuterar utmaningar och möjligheter i våra respektive verksamheter här i Småland/Kronoberg.

TID & DATUM kl 12.00-13.30 torsdagen den 17 maj 2018
FÖR VEM Forskarlunchen är öppen för alla intresserade.
PLATS Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö
KOSTNAD Ingen, Videum bjuder på lunchen. Anmäld deltagare som får förhinder ber vi vänligen meddela oss, så kan vi minska matsvinnet genom att ge platsen till någon annan eller avboka en portion. info@videum.se
ANMÄLAN senast den 15 maj

Inbjudan i pdf >>


Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forsknings-
projekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.