17 nov

Forskarlunch

Blöder din organisation också tid?

• Varför misslyckas och försenas mer än hälften av alla projekt? 
• Varför är köer och förseningar vanliga i offentlig verksamhet? 
• Varför räknar vi fel med 100 % när vi budgeterar hur stor vinst affären ska ge? 
• Kan man verkligen styra tid - och hur gör man?

Fabian von Schéele berättar om de senaste forskningsrönen som 
hjälper företag förbättra leveransprecision, produktivitet och vinst. Han förklarar hur man kan skrota Tidsstudiemannen och lära sig morgondagens verksamhetsstyrning av tidsläckage. Föreläsningen knyter an till verkliga företag och flera exempel presenteras.

Fabian beskriver sig själv som specialist på tid och att han löser problem kopplade till styrning av kvalitet, ekonomi, processer och projekt. Hans specialitet är mekanismerna mellan tid, vinst och effektivitet. Ofta inbegriper detta arbetsmiljöer med stress, utbrändhet och/eller sjukskrivningsproblematik. Han har fått pris för sin bok om tid i tjänsteekonomin och undervisar både på Linnéuniversitetet, Örebro Universitet och Stockholms Universitet.

TID & DATUM klockan 12.00-13.30 fredag den 17 november
PLATS Videum Konferens, Framtidsvägen 18, Växjö
FÖR VEM alla intresserade
KOSTNAD ingen, men anmälan krävs och utebliven anmäld deltagare debiteras 200 kr.
ANMÄLAN senast 15 november

Forskarlunchen är en del av programmet under GEW (Global Entrepreneurship Week).


OM FORSKARLUNCHERNA Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten.