Videum bidrar till ett växande näringsliv genom att utveckla mötesplatser för kunskapsutbyte och ge service kring flexibla kontorslokaler. 

Videum verkar sedan 1986 för att skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företagsutveckling, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. På ett hållbart sätt äger och förvaltar vi fastigheter för Linnéuniversitetet, innovationsmiljön på Framtidsvägen samt Teleborg slott.

Videum är en del av Växjö kommun och ska medverka till att uppfylla Växjö kommuns vision och mål att kommunen ska växa, utvecklas och vara attraktivt att leva och verka i för människor och näringsliv.

Vår devis är Idéer föds där människor möts.

 

Videums fastighetsbestånd

Videums fastighetsyta uppgår till 33 hektar på stadsdelen Teleborg i Växjö. Fastighetsbeståndet är ca 107 000 kvadratmeter fördelat på 30 byggnader. Ca 85 000 kvm hyrs av Linnéuniversitetet. Ytan för innovationsmiljön, kontor- och möteslokaler på Framtidsvägen uppgår till 15 000 kvm fördelat på fyra byggnader. Övriga kvm består av Teleborgs Slott med Gridstugor och Brygghus samt Slottsstallarna.

Alla nyare fastigheter har byggts både kostnadseffektivt och med miljömässiga lösningar för lång hållbarhet och energieffektivitet. Vi har modern teknik med vilken vi övervakar och optimerar värme, vatten och el. Fastighetsdriften sköts av vår fastighetspersonal med stöd av upphandlade entreprenörer.

Videum har solcellsanläggningar på 5 olika byggnader. Under 2020 kom produktionen upp i 196 MWh(2018=147 MWh, 2019=182 MWh.) Vi är sedan 10 år miljödiplomerade enligt kraven i Svensk Miljöbas.

Växjö kommuns hållbarhetsprogram >>

Bild på en sol och tabell över Videums solcellsproduktion 2018-2020.


Videums medarbetare

Videum hade vid årsskiftet 20/21 21 medarbetare, med könsfördelningen 60 % kvinnor och 40 % män. I ledningsgruppen var förhållandena 50 % kvinnor och 50 % män. Sjukfrånvaron bland Videums medarbetare var 2,4 % under 2020. Frisknärvaron var 40 %, dvs de som inte hade en enda sjukdag alls under året. 

Videum är mångfaldscertifierade sedan 2013.

Hitta kontaktperson hos Videum AB >>

Illustration över medarbetare och könsfördelningen inom företaget.


Videums affärsidé

Ta tillvara och utveckla den kunskapsmiljö och tillväxtpotential som finns i och kring Linnéuniversitetet i Växjö.

Videums vision 

Att bygga hållbart för framtiden. Sänka trösklar och höja kunskap för innovation.  Utveckla fysiska och digitala mötesplatser som fylls av människor för samverkan mellan näringsliv och akademi. För ett hållbart näringsliv i Växjö kommun.