Ge deltagarna en upplevelse för alla sinnen

Genom att medvetet jobba med flera sinnen kan ert varumärke sticka ut och bli ihågkommet av deltagarna.

  • Synen - Ser alla bra från sin plats? Hur upplevs lokalen? Vilka färger signalerar vad?
  • Känseln - Hur känns rummet? Stolarna ni sitter på - stoppning och struktur? 
  • Hörsel - Kan alla höra bra oavsett var man sitter? Passar det med musik när deltagarna samlas? 
  • Smak och doft - Vad ska du bjuda på? Vilken dukning förstärker känslan? Traditionellt eller nytänk?

 

Summering upplevelse för alla sinnen: syn, känsel, hörsel, smak och doft.