Meetup #1

Vår första Meet-up var ett avslappnat möte där tankar och idéer fick flöda fritt om hur man inom projektet skulle kunna samarbeta för att utveckla tekniken och hitta nya användningsområden för Virtual Reality. Talade gjorde Anders Printz som jobbar på SVT Design och har ett stor VR-intresse, både i jobbet och privat. Han pratade om vad virtual reality är och hur det fungerar med våra ögon och hjärnor. Richard Guilfoyle och Peter Thor från Omnifinity har flera års erfarenhet av VR i alla dess former. Här delade de med sig av tankar och funderingar kring dagens läge inom VR. Kvällen avslutades med mingel och demo av HTC Vive. Runt 50 deltagare.


Meetup #2

På denna Meetup handlade det om interaktiva byggritningar, integration via virtyal reality och liveprogrammering med Unity. David Johansson förklarade processen från byggnadsritning till interaktiv VR-modell. Shahrukh Sheikh berättade om Lykvyd ABs lösning där de med hjälp av VR vill få användaren att lättare integrera med arbetsmarknaden. Peter Thor från Omnifinity visade på möjligheterna med spelmotorn Unity. Även denna Meet-up avslutades med att deltagarna fick demonstration av, och själva testa ny teknik - HTC Vive, Zeiss VR One och 360-kameran 360fly.


Meetup #3

Martin Enthed med bakgrund inom 3D produktion är idag Development & Operations IT Manager på Ikea. Han berättade hur Ikea arbetar med VR/MR och 3D development och vi fick höra om hur man lyckades få folk så engagerade att man lägger upp en video på YouTube när man steker och kastar runt virtuella köttbullar. Ikea VR Experience blev, efter att det släpptes i april 2016, snabbt en av Steams populäraste VR-applikationer. Martin tipsade om denna video om hur IKEA jobbar med 3D: https://vimeo.com/163789781. Kvällen innehöll även VR-nyheter med Richard Guilfoyle samt avslutande mingel och test av VR-teknik.