Personal och styrelse Videum AB

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB).  Vi har en politiskt tillsatt styrelse med sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. Videums anställda personal har till uppgift att med budgeterade medel förverkliga och genomföra det som styrelsen fattat beslut om. E-postadresser till personalen är fornamn.efternamn@videum.se.

Styrelse 2019-2022

Ordinarie ledamöter i styrelsen Lena Wibroe (M) ordförande, Hugo Hermansson (S) vice ordförande, Anders Franzén (C), Martina Popovska (KD), Erik Jansson (MP), Lisa Larsson (S), Rebecca Esselgren (S)

Ersättare i styrelsen Ida Eriksson (M), Albert Sadiko (L), Roland Tornhed (S), Max Hansson (V)

Sammanträden 2019: 21/1, 12/2, 15/3, 10/4, 16/5, 13/6, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
Bolagsstämma 2019: 29/4
Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.

Styrelseprotokoll (pdf)

2019 - 190121, 190212, 190315, 190410, 190517, 190613, 190912, 191010

2018 - 180124, 180214, 180313, 180406, 180518, 180619, 180912, 181114, 181212

2017 - 170105, 170215, 170314, 170412, 170509, 170612, 170913, 171018, 171115, 171213

2016 - 161206161114161017, 160914, 160607, 160516160307160208160107

 

 

Hitta kontaktperson på Videum

 Visa alla