Parkeringstillstånd

Registrering för dig som är hyresgäst i Videum Science Park

Parkeringstillståndet är digitalt och bygger på ditt/dina fordons registreringsnummer. Du behöver alltså inte ha något fysiskt tillstånd i framrutan på din bil. Tillståndet gäller tillsvidare på anvisade parkeringar i Videum Science Park. Se skyltning på plats och kartan nedan. Om du slutar ditt arbete hos företag i Videum Science Park gäller inte ditt parkeringstillstånd längre.

Ditt digitala parkeringstillstånd börjar gälla först när du via e-post har fått ett meddelande om detta från Q-park. Kvitto på att du skickat in formuläret gäller inte som parkeringstillstånd utan synkningen mellan detta formulär och Q-parks avläsningssystem kan ta ett par dagar. Fram tills du fått bekräftelse från Q-park bör du dagligen registrera ditt fordon i receptionen.

I och med att du skickar detta formulär till oss samtycker du till att vi har dessa uppgifter registrerade i Q-parks system. 

 

Namn*

Företag*

E-post*

Registreringsnummer på ditt/dina fordon*

 

Parkeringskarta Videum Science Park

Respektera skyltning på plats vad gäller förhyrda platser, parkeringsplatser för kortare besök samt laddplatser för elfordon. 

 

Vid problem med formuläret, kontakta Företagsservice 0470-72 33 00, info@videum.se.