Lösningar för ditt företags utmaningar

 

Nätverk och kontakter

Videums devis är idéer föds där människor möts och i det ser vi en roll som professionell mötesfacilitator, dörröppnare och kontaktförmedlare för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Vi anordnar event och aktiviteter som för människor samman såväl genom kunskap som social gemenskap. För ett hållbart näringsliv i Växjö kommun.

Finansiering och affärsutveckling

Videum Science Park kan hjälpa dig och ditt företag att komma i kontakt med regionens organiserade investerare och att hitta rätt bland regionens organisationer för olika typer av innovationsstöd. I Videum Innovation Lab kan du ta del av samutnyttjad teknik och workshops för att stimulera innovationsprocesser inom ditt företag.

Kontorslokal och service

Vissa företag passar bäst i ett större eller mindre privat kontor, andra vid ett skrivbord i en öppen miljö och en tredje passar bäst med ett tillfälligt kontrakt på kanske bara en dag eller vecka. Allt det kan vi lösa i Videum Science Park och därtill service i form av reception, post och växel.

Möten och konferens

Du som är hyresgäst i Videum Science Park kan hålla nere på dina lokalytor genom att nyttja våra grupprum för mindre möten. För större möten och konferenser erbjuder vi såväl hyresgäster som externa företag och organisationer flexibla möteslokaler med teknik och utrustning för alla typer av möten.

Kompetens och rekrytering

Rätt arbetskraft är en konkurrensfördel och nödvändigt för att företag ska utvecklas. Genom oss och våra aktiviteter kan du knyta kontakt med drivna studenter och forskare från Linnéuniversitetet. I Videum Science Park har du genom dina företagsgrannar ett brett nätverk av kompetens och möjliga samarbetspartners.

idéer föds där människor möts


Nedan kan du se vilka som är våra hyresgäster idag och som kan bli dina företagsgrannar i morgon.

 

Sök företag

 Visa alla