Låt oss möblera på bästa sätt

Illustration på en möblering i skolsittning.

Skolsittning

Kanske den mest traditionella mötesmöbleringen som ger deltagarna bra ytor för anteckningar med block/penna eller dator. Uppmärksamheten riktas framåt vilket är bra vid rena informationsmöten som mest är envägskommunikation. Möbleringen är platskrävande. 

   

 

Illustration på en möblering i biosittning.

Biosittning 

Bara stolar är den mest platseffektiva möbleringen för att få in många på liten yta, men mindre bra för anteckningar. Uppmärksamheten riktas framåt, men genom att möblera i en båge bjuds deltagarna in till kommunikation även med varandra. Bäst sikt får alla om man placerar stolarna "omlott".  Fungerar bäst för föreläsningar och envägskommunikation.


 

Illustration på en möblering i styrelsesittning.

Styrelsesittning 

Riktar uppmärksamheten mot mötesledaren på kortsidan, men alla kan vara med i dialogen. Fungerar bra vid beslutsmöten och när man ska växla mellan presentation, kort enskilt arbete och redovisning. Funkar bäst för grupper runt 12 personer. 


 

Illustration på en möblering i öar.

Öar

Bra när alla ska involveras genom diskussioner i mindre grupper (4-6) under flera korta pass. Ska grupperna fokusera längre kan det vara bättre att fördela sig på flera mindre rum för att sedan återsamlas för redovisning och summering innan mötets slut. Öar kan man ha även utan bord.


 

Illustration på en möblering i cirkel.

Stolar i en cirkel

Ger alla i ringen lika värde och man uppmuntrar alla att vara aktiva och säga sin åsikt. Den som har ordet kan sitta kvar på sin stol eller röra sig i mitten. Passar för gruppdialog utan uppmärksamhet mot tavla eller skärm. Undvik tomma stolar i ringen.

Stolar kring ett runt bord ger samma uppmuntran till dialog och lika värde men ger bättre möjlighet till anteckningar.


 

Illustration på en möblering med U-bord.

U-bord

Passar bra till utbildning när mötesledaren ska interagera med deltagarna och då deltagarna däremellan ska föra dialog sinsemellan. Diskussion mellan deltagarna blir enkel, för man kan få ögonkontakt med alla övriga. Man bör inte vara många fler än 14 personer i en sittning med u-bord för att fylla funktionen av dialog, diskussion och interaktion där alla ser alla.

Om mötet mest innehåller en dragning av en föreläsare som står framme vid tavlan bör du undvika u-bord eftersom mer än halva publiken måste sitta vridna hela tiden och det är ingen bekväm sittning för långa pass. 


 

Illustration på en möblering med ett enkelt ståbord.

Stående möten vid bord

Kan vara mycket effektivt då det visat sig att man snabbare kommer till beslut utan förlust av kvalitet. Vi håller oss alerta och hälsofördelarna är bra för oss som annars har sittande jobb.

Stående möten passar bäst till avstämningar och statusuppdateringar på 15-30 min eller mer aktiva workshops på 15-60 min. Detta kan med fördel vara en del av ett längre möte där andra delar sker sittande. Det är en fördel att ha ett höj- och sänkbart bord, men man kan också samlas vid en whiteboard eller ett blädderblock. 


 

Illustration på en möblering med två olika sittningar - bio- och skolsittning i samma lokal.

Fler möbleringstips

En idé är att boka ett lite större rum och göra två möbleringar i samma rum för att använda dem till olika delar av ditt möte, eller låta deltagarna själva välja hur de vill sitta. Prata med Företagsservice i receptionen så kan du få råd kring möbleringen utifrån syftet och målet med ditt möte!

 

Att alltid möblera med något eller några ståbord i lokalen visar att den som har ont i ryggen, har gått ner i viloläge eller är medveten om att man presterar bättre om vi står upp och rör oss lite, kan välja att stå upp en stund.


Vårt sista tips är att under ett längre möte möblera om i lokalen under en fika- eller lunchpaus. När ni växlar agendapunkter kan det vara bra att även växla möblering.