Lär er använda VR- och AR-teknik

Tekniken för virtual reality (VR) och argumented reality (AR) är avancerad och ny. Användningsområdena vidgas allt eftersom fler upptäcker dess möjligheter och potential. Om vi breddar vår kunskap inom ämnet och utbyter tankar och idéer kan det bli här i Växjö nästa stora genombrott sker! Videum VR vill stimulera till nyskapande och idéutveckling i hela Kronobergs län.

Videum VR finns till för utvecklare och forskare inom ny teknik och fungerar som labbmiljö under teknik- och programmeringskurser vid universitet och gymnasieskolor. Vi kan därmed bidra till att väcka mer intresse för att utbilda sig inom ny teknik och erbjuda den modernaste av labbmiljöer. 

Videum VR arrangerar föreläsningar och event med fokus på VR/AR. Vi jobbar nu också för att, i samarbete med andra aktörer, framöver kunna hålla utbildningar inom VR och AR.

I vårt nätverk ingår närmare 125 personer och vi välkomnar såväl studenter som forskare från universitet, företag från den digitala sektorn tillsammans med enskilda personer med ett brinnande intresse för ny teknik. Här bygger du upp ditt kontaktnät med olika VR/AR-kompetenser och VR/AR-intressenter. 

Anmäl dig till nätverket Videum VR genom att gå med i vår Meetup-grupp. Då håller du automatiskt koll på vilka andra som är med och missar aldrig en inbjudan till event.