Lär er använda VR-teknik

Tekniken för virtual reality (VR) är avancerad och ny. Användningsområdena vidgas allt eftersom fler upptäcker dess möjligheter och potential. Om vi breddar vår kunskap inom ämnet och utbyter våra tankar och idéer kan det bli här i Växjö nästa stora genombrott sker! Videum VR vill stimulera till nyskapande och idéutveckling i hela Kronobergs län.

Videum VR arrangerar föreläsningar och event med tydligt fokus på VR. I vårt nätverk ingår närmare 100 personer och vi välkomnar såväl studenter som forskare från universitet, företag från den digitala sektorn, deltagare ur nätverken IEC samt Videum Codeup tillsammans med enskilda personer med ett brinnande intresse för VR. Här bygger du enkelt upp ditt kontaktnät med olika VR-kompetenser och VR-intressenter. Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till nätverket Videum VR genom att gå med i vår Meetup-grupp. Då håller du automatiskt koll på vilka andra som är med och missar aldrig en inbjudan till event.