Framtidens möten

Det mänskliga mötet är ett oslagbart arbetsverktyg när rätt förutsättningar ges. Att människor kommer fortsätta att träffas råder det inga som helst tveksamheter om. Frågan är bara hur, när och var. Jag spår att vi i framtiden kommer att ställa ännu högre krav på de mötesmiljöer vi väljer. Att teknisk utrustning fungerar problemfritt och att maten är hälsosam är en självklarhet redan idag. Däremot tror jag att vi kommer efterfråga en större variation av miljöer. Vi vill ha möjligheten att välja miljö utifrån syfte med mötet och de val av mötesmetoder som görs. Vi kommer också förlägga hela eller delar av våra möten utomhus. 

Vi kommer sannolikt även fortsättningsvis att träffas ännu mer digitalt och på våra fysiska möten kommer allt fler deltagare att delta via länk. Det blir nya sätt att mötas på. Personligen tror jag dock att vi behöver ha fler möten utan någon som helst teknisk utrustning eller digitala impulser, men paradoxalt nog har det aldrig funnits så mycket mötesteknologi som det gör just nu. 

Det är onekligen lockande att bjuda in sina deltagare till att rösta och rangordna i realtid, men ibland behövs det avskalade samtalet när vi tar oss tid att bara lyssna på varandra. Det ena behöver inte utesluta det andra, men det är konst att planera den optimala mixen och veta vad som passar bäst vid varje given tidpunkt. 

Om jag får bestämma innebär framtiden att vi kommer ha fler rörliga inslag på våra möten. Vårt ökade stillasittande skapar ohälsa och hämmar vår kreativitet. Att fortsätta på inslagen bana med både promenadmöten och kortare möten då vi står upp är viktiga steg i rätt riktning. Enligt den senaste forskningen behöver vi också ha fler lekfulla inslag på våra möten, att faktiskt ha roligt på jobbet och därmed frigöra vår fulla potential. Det är mycket i vår samtid som konkurrerar om vår värdefulla tid och det sista vi behöver är att sitta i långdragna möten som inte leder till annat än frustration. 

Caroline Dunne, Möteslabbet


Läs vårt mötesmagasin (2018) >>