Konsten på campus och i Videum Science Park

Vår fysiska miljö innehåller spännande nutida arkitektur, gröna omgivningar och många permanenta konstverk. Utomhus har vi konstverk av bland andra Lars Sonerud, Maria Miesenberger, Fredrik Norén, Anna Tegeström-Wolgers, Katarina Lönnby, Mikael Göransson, Yvonne Heinonen. Inomhus finner man konstverk av Martin Bornholm, Merete Barker, Kaj Engström, Lars Sonerud och Bertil Vallien. 

Ladda ner appen "Offentlig konst i Växjö" så kan du gå runt i området och få information konstverken direkt i smartphone. Du kan även besöka Växjö kommuns hemsida om du hellre sitter vid datorn och kikar.