Allt fler företag förstår medarbetarnas behov och önskemål att enkelt kunna träna direkt före eller efter arbetstid. Många erbjuder friskvårdsbidrag och vissa erbjuder flextid eller arbetstid för träning som ett avbrott under arbetsdagen. Vi har möjligheten att samordna service som många hyresgäster efterfrågar och har nytta av. Därför öppnade vi, som en pilot fram till december 2022, en träningslokal endast för våra hyresgäster på Framtidsvägen. Vi kallar den för (H)OUR POWER.

Till träningslokalen kan företag med hyreskontrakt på Framtidsvägen 10-18 och/eller privatpersoner med anställning hos företag på samma adress köpa personliga årskort. Avtalen tecknas i receptionen och tillträde till lokalen sker genom passerkorten som gäller i byggnaderna. Priset för ett personligt årskort är 1 250 kr ex moms.

Öppet alla dagar klockan 05-23 för hyresgäster med giltigt träningskort. Framtidsvägen 10 B.

Det finns toalett men inga omklädningsrum eller duschmöjligheter i direkt anslutning till lokalen. Duschmöjligheter finns på andra platser i byggnaderna.

Välkomna till receptionen för att teckna avtal eller kvittera ut passerkort för att prova på!


AVTAL Endast för hyresgäster på Framtidsvägen 10-18. Vid uppsägning av hyresavtal upphör även avtalet som möjliggör tillträde till träningslokalen (H)OUR POWER. Videum återbetalar del av kostnaden för årskortet endast om det återstår minst ett kvartal av avtalstiden.

KOSTNAD årskort 1 250 kr + 6 % moms = 1 325 kr


MAX 10 PERSONER i träningslokalen samtidigt. Håll avstånd!