Konferenslokaler i Videum Science Park

Konferensrum ERICSSON

40 personer vid bord och ca 50 i biosittning. Echo, Framtidsvägen 18 (markplan). Fast monterad projektor.

Lokalen är uppkallad efter Hilda och Lars Magnus Ericsson, båda delaktiga i grundandet och utvecklingen av LM Ericsson. Företaget utvecklade till att börja med telefoner och mikrofoner av olika slag. LM Ericsson påverkade samhället på det sätt att man, vilket var ovanligt på den tiden, anställde såväl kvinnor som män i de yrken där man kunde göra karriär.

Konferensrum EKEBLAD

8-10 personer Echo, Framtidsvägen 18 (markplan). 

Eva Ekeblad, född De la Gardie, var vetenskapsman och kemist. Hon var första kvinna att bli invald i svenska Vetenskapsakademien. Mest är hon känd för att beskriva hur man gör brännvin av potatis, men hon fann även svar på hur man bäst tillverkar tvål för att bleka bomull samt framtagning av potatisstärkelse för användning till bland annat puder. 

Lobby Videum Konferens


Grupprum ARRHENIUS

12 personer Alpha, Framtidsvägen 10 (våning 5) I lokalen finns en fast monterad projektor.

Svante August Arrhenius, 1859–1927, var en svensk fysiker och kemist verksam inom många delar av naturvetenskapen. Han var professor i fysik vid Stockholms högskola 1895-1905 och blev den förste svenske nobelpristagaren när han tilldelades Nobelpriset i kemi 1903. Arrhenius brukar tillsammans med Ostwald och van’t Hoff räknas som den fysikaliska kemins grundare.

 

Grupprum ALSTRÖMER

10 personer Alpha, Framtidsvägen 10 (våning 2) I lokalen finns en fast monterad TV-skärm.

Jonas Alströmer, 1685-1761, var den industriella revolutionens förgrundsfigurer i Sverige. Han importerade såväl maskiner som kunnande från utlandet och grundade flera företag, bl.a Alingsås manufakturverk. Han var 1739 en av de sex grundarna av Kungliga Vetenskapsakademien.

 

Grupprum BERZELIUS

10 personer Bravo, Framtidsvägen 12 (våning 5) I lokalen finns en fast monterad projektor.

Jöns Jacob Berzelius, 1779-1848, var en svensk friherre, kemist, naturforskare som har fått epitetet ”Den svenska kemins fader”. Han är en av de ryktbaraste svenska forskarna någonsin, bara Carl von Linné anses ha stått över honom. Han införde bl.a atomteorin i kemin och 1818 gav han ut sin atomvikttabell, som ytterst lite avviker från dagens.

 

Grupprum BRINELL

6 personer Bravo, Framtidsvägen 12 (våning 2) I lokalen finns en fast monterad TV-skärm.

Johan August Brinell, 1849-1925. Mest känd är Brinell för Brinellprovet som mäter en metalls hårdhet. Brinell forskade om stålets texturförändringar, vid uppvärmning och avkylning - en forskning som lade grunden till metallografin. Johan var även en framgångsrik företagsledare.

 

Grupprum BOLINDER

14 personer Bravo, Framtidsvägen 12 (markplan) I lokalen finns en fast monterad projektor.

Jean Bolinder, 1813-1899, var en svensk industrialist och tilldelades flera priser för maskinkonstruktioner. Jean var invald i Lantbruks-akademien, vetenskapsakademien och var med i Kungliga Tekniska högskolans styrelse. Han har grundat J.& C.G Bolinder mekaniska verkstad i Stockholm.

 

Grupprum DALÉN

8 personer Delta, Framtidsvägen 16 (våning 3)  I lokalen finns en fast monterad projektor. 

Nils Gustaf Dalén, 1869-1837, anställdes som utvecklingsingenjör i företaget AGA och blev efter tre år utsedd till VD. Gustaf Dalén förde på kort tid fram företaget AGA till en väldsledande position inom främst fyrar som blev kända under namnet AGA-fyren. Gustaf tilldelades 1912 Nobelpriset i fysik.


Övriga lokaler och platser

AMFIUM

Amfium är en stor utearena som har gett plats för både rockkonserter och cirkus genom åren. 
Bokning sker genom Växjö kommun - 0470-410 00, info@vaxjo.se