Företagsfabriken i Kronomberg

Företagsfabriken i Kronoberg AB är en icke vinstdrivande organisation som finns för att hjälpa Kronobergs innovativa entreprenörer att förverkliga sin potential. Genom ett tillväxtprogram ges företagen de verktyg de behöver för att förvandla sin idé till ett framgångsrikt och skalbart företag som genererar tillväxt till regionen. Alla tillväxtbolag erbjuds kontorsplats i Videum Science Park och har samma nätverksmöjligheter och lokaltillgångar som övriga hyresgäster.