Ge mötet ny kraft med en energizer

Ett energigivande avbrott

En energizer ska ge mötet eller konferensen lite ny energi. Kanske har ni kört fast eller helt tappat fokus och då kan en energizer ta er tillbaka snabbare än en kaffepaus. Genom en aktiv handling, helst tillsammans med att man gör någon typ av fysisk förflyttning eller rörelse rensas tankarna en kort stund och blodcirkulationen få oss att starta om. När du fått kläm på detta planerar du in det i agendan för att helt undvika att ni hamnar i energilöshet. 

Tips på energizers till ditt möte

Fråga/svar Ställ ett par frågor med olika svarsalternativ där man fysiskt går och ställer sig på den plats som representerar det svar man vill ge, tex håller med/håller inte med eller svar i fyra olika procentsatser.

Byt plats För större grupp kan man be deltagarna resa sig upp och sätta sig med någon de inte känner. 

Ordna på linje Be alla ställa sig i en rak linje i tex alfabetisk eller kronologisk ordning. Exempelvis var man är född (från norr till söder), hur länge man arbetat inom branschen etc.

En energizer måste hållas professionell och får inte förväxlas med partylekar från kompisfesten. Aktiviteten får inte genera deltagare utan anpassa uppgiften efter målgruppen. Svårt att komma på något att göra? Fråga vår Företagsservice så får du hjälp på vägen.

En energizer ger er energi om ni tappar fokus under mötet.