10 dec

Styrelsesammanträde

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB). Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. 

Planerade sammanträden 2020:
13/2, 19/3, 16/4, 5/5, 14/5, 11/6, 10/9, 15/10, 12/11, 10/12
Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.