22 nov

Öppet jubileumsprogram 22-23 nov

Fira med oss den 22-23 november när vi både ser tillbaka på historien och tar ut riktningen mot framtiden. Välj den dag och de pass som intresserar just dig. 

Nästan alla programpunkter är öppna för alla intresserade. Välkomna!

Observera att det skett några plats-/lokalbyten sedan första inbjudan gick ut!


8.00-9.15 Frukostmingel

ÖPPET FÖR ALLA INTRESSERADE, ANMÄLAN KRÄVS
PLATS Hus Echo, Framtidsvägen 18

Frukostmingel med spännande företag från Videum Science Park. Snabba företagspitchar och produktpresentationer. Här har du möjlighet att hitta nya samarbeten! Videum bjuder på jubileumsfrukost.

Medverkande företag


9.30-10.30 Videums historia

ÖPPET FÖR ALLA INTRESSERADE, ANMÄLAN KRÄVS
PLATS Hus Echo, Framtidsvägen 18

Magnus Söderström, professor (tidigare rektor på Växjö Universitet) och David Svensson, Videum tar oss tillbaka till visionen om en forskarpark i anslutning till akademin i Växjö. Initiativen, samarbeterna och besluten.


10.30-11.30 Rundvandring

ÖPPET FÖR ALLA INTRESSERADE, INGEN ANMÄLAN
PLATS Utanför hus Delta, Framtidsvägen 16

Promenad i Videum Science Park och på campusområdet. Vi äger 30 byggnader och på området finns många konstverk. Patrik Hjelm och Anna Joanzon, Videum


10.30-12.00 Say hello to Charlie

ÖPPET FÖR ALLA INTRESSERADE, INGEN ANMÄLAN
PLATS Framtidsvägen 16

Besök Videums kommande byggnad (Hus Charlie) i Virtual Reality - en teknik som simulerar fysisk närvaro och användarinteraktion. Joel Ahlby, Videum VR


13.30-16.45 Videum into the future 1

ÖPPET FÖR ALLA INTRESSERADE, ANMÄLAN KRÄVS
PLATS Hus Echo, Framtidsvägen 18

Moderatorer Helena Collin, Företagsfabriken och Hans Lundberg, Linnéuniversitetet

Välkommen!
Olle Sandahl, styrelseordförande Videum

Videum och Linnéuniversitetet – ett utvecklande samarbete under 30 år
Per Brolin, universitetsdirektör Linnéuniversitetet

På väg mot år 2046 - Videum Science Park och framtidstrenderna
Genom att i ett tidigt skede fånga upp både förväntade och oväntade trender går det att skaffa försprång och konkurrensfördelar. Bengt Wahlström, trendbevakare, omvärldsanalytiker, framtidsstrateg och föredragshållare

Fikapaus

Framtidens arkitektur
Arkitektonisk framtidsspaning av arkitekt Lotta Sundell, White arkitekter i Halmstad, ansvarig arkitekt för nya Polishögskolan på Linnéuniversitetet. 


13.00-16.30 Videum into the future 2

ÖPPET FÖR ALLA INTRESSERADE, ANMÄLAN KRÄVS
PLATS Hus Echo, Framtidsvägen 18 

Moderatorer Helena Collin, Företagsfabriken och Hans Lundberg, Linnéuniversitetet

BINK-manifestet - hur teknologisk utveckling skapar en global transition
Från sociala media till gröna städer och från tandborsten som kollar din hälsa till klonade hamburgare, teknologierna förändrar hur vi producerar, vem som äger vad, och vem som har makten i samhället. BINK-manifestet handlar om hur Bio-, Informations-, Nano- och Kognitiva teknologier håller på att förändra samhället och hur vi bör tänka politik för att träffa rätta beslut. Framtidsforskare Lene Rachel Andersen

Fikapaus

Framtidens forskningsinstitut Varför? Hur? För vem?
En viktig fråga för vår region är hur vi skapar förutsättningar för kunskapsöverföring via forskning. Lena Fritzén, professor, ledamot och talesperson för Familjen Kamprads stiftelse med ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Lars Hornborg, projektledare för IEC (Information Engineering Center) vars uppdrag är att vara bryggan mellan IT-forskarna och omvärlden - FoU, kompetensutveckling och kunskapsöverföring med fokus på Information Engineering.


15.30-17.00 Say hello to Charlie

ÖPPET FÖR ALLA INTRESSERADE, INGEN ANMÄLAN
PLATS Framtidsvägen 16

Besök Videums kommande byggnad (Hus Charlie) i Virtual Reality - en teknik som simulerar fysisk närvaro och användarinteraktion. Joel Ahlby, Videum VR