26 feb

Techxperince Go

DIGITALISERAD EFTERMARKNAD – THE UNBROKEN DIGITAL CHAIN 

Frukost, inspiration och upplevelser inom digital transformation. Genom att digitalisera eftermarknadsaffären blir den er viktigaste marknad. Det handlar om att optimera nyttan av produkter och system genom hela livscykeln med hjälp av ett modellbaserat arbete (MBD), robotiserade flöden, smart nyttjande av insamlad data och användning av den senaste visualiseringsteknologin. Den helt digitaliserade eftermarknadsaffären innebär:

- Ett säkert digitalt flöde av eftermarknadsinformation - The Unbroken Digital Chain
- Effektiv hantering av ny och befintlig produkt/eftermarkandsinformation
- Hög tillgänglighet genom att förebygga stopptider och snabbt avhjälpa fel
- Lägre driftskostnader och ökade intäktsströmmar

Varmt välkommen till en inspirationsfrukost där vi bjuder på insikter, trender och konkreta exempel inom digital eftermarknad. Du får uppleva digitala modeller, VR-baserade underhållsverktyg, 3D-filmer och inte minst hur du med cybersäkerhet skapar trygghet både för dig och kunderna.

DATUM tisdagen den 26 februari 2019 
TID seminariet startar 08.00 och avslutas ca 09.45. Kaffe och smörgås kommer att finnas 
PLATS Videum Science Park, Framtidsvägen 14, Växjö 
ANMÄLAN senast 24/2 genom Biljettkiosken
ARRANGÖR Comitech i samarbete med Videum Science Park