15 sep

Forskarlunch Anders Pehrsson

Anders Pehrsson forskar om företags internationella strategier. I forskningen studeras till exempel strategiska drivkrafter bakom framgångsrika etableringar på exportmarknader som Storbritannien, Tyskland, USA och Östeuropa. Studier har gjorts av företag inom många branscher, inkl. fordon och telekommunikation. Forskningen leder till utveckling av modeller och metoder som företag kan använda för att öka sin internationella konkurrenskraft.

TID & DATUM kl 12.00-13.30 den 15 september 2016
FÖR VEM Forskarlunchen är öppen för alla intresserade.
PLATS Hus Echo Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö
KOSTNAD Ingen, Videum bjuder på lunchen. 
Utebliven anmäld deltagare faktureras 200 kr.
ANMÄLAN senast 12 september 

VAD ÄR EN FORSKARLUNCH? 
Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och 
Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till gemensamma luncher med intressanta föredrag. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan pågående forskningsprojekt eller uppslag till nya intressanta samarbeten.