Biljettkiosken - anmälan till våra event

De flesta av våra event kräver anmälan i förväg och giltig SMS-biljett vid entrén.  I de fall vi tar ut en deltagaravgift gör du en säker betalning i Biljettkiosken. Våra event dokumenteras och foto/film kan komma att publiceras i Videums nyhets- och informationsmaterial på webben samt i sociala medier och trycksaker.

Om du blir sjuk eller får förhinder - kom ihåg att meddela oss så minskar vi matsvinnet! info@videum.se

 

Aktuella event med anmälan

27 februari Digibrunch Den digitala revolutionen - Vi har bara sett slutet på början (FULLBOKAD)

3 mars Forskarlunch Design för hållbarhet
3 mars Workshop 3D-print An insight into additive manufacturing involvement (FULLBOKAD)
6 mars Engino-workshop
20 mars Engino-workshop
25 mars Hållbarhetsdag Väx och bli lönsam med ett bredare perspektiv på hållbarhet 

29 april Frukostseminarium Hitta nya affärsmöjligheter genom patentinformation 


Återkommande kunskapsaktiviteter

FORSKARLUNCH är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

DIGIBRUNCH är en mötesplats för den digitala sektorn i vår region och arrangeras av Videum Science Park, Almi Företagspartner och Föreningen Digitri. 

MÖTESPLATS FRAMTIDEN är ett forum för möten mellan utbildning och entreprenörskap med syfte att skapa synergier för regionens bästa. Ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéakademien Forskningsstiftelsen.