Ägarreflektioner 2016

Vad är Videums viktigaste roll?

CATHARINA Att tillhandahålla lokaler till universitetet, underlätta etablering av företag, verka för det småskaliga näringslivet och stimulera dem till vidareutveckling.

OLLE Att hjälpa universitetet att utvecklas, mäklare mellan olika kunskapscentra inom akademi, näringsliv och det offentliga. Vi ska skapa mötesplatser.

Hur viktig är en flexibel och aktiv science park för Växjö? 

CATHARINA Mycket viktig. Men nödvändigtvis behöver man inte etikettera det science park, vilket kan vara svårt att leva upp till.

OLLE Science park ser jag som ett ganska fritt begrepp. Upplägg och innehåll varierar mellan alla science parks. I mycket handlar det om utveckling av idéer och kanske inte alltid så mycket ”science”.

Jag brukar säga att ett universitet utan en science park är som en tågstation utan perrong. Vi har en unik uppgift där vi står och faller med kopplingen till Linnéuniversitetet. Vår uppgift är att proaktivt ta tillvara och stimulera det som är på gång och att knyta de kontakter som ännu inte är knutna. 

CATHARINA Vår science park är på ett sätt mer kopplad till näringslivet än till universitetet och forskning. 

OLLE Det tar tid att bygga en science park och det måste ske i samarbete med universitetet som ännu är ungt. Även om vi inte uppfyller den amerikanska ursprungsformen för en science park så är vi på god väg att fylla det svenska begreppet som en stimulerande miljö för kunskapsintensiva tillväxtföretag, nätverk och samverkan akademi-näringsliv.   

Bör en science park satsa på akademins profilområden? 

OLLE På ett sätt finns det ett fokus. Det är inte ett av universitetes profilområde, men likväl dess styrkeområde - tillämpad IT. Där är näringslivet i regionen starkt och i science parken är 1/3 IT-företag. Vi kan bli bättre på att synliggöra kunskapsutvecklingen inom styrkeområdena på Linnéuniversitetet, men måste då begränsa oss till de områden som har framtiden för sig.

CATHARINA Närmast till hands är såklart att satsa på profilområdena, men det beror också på ägarens viljeinriktning. Jag tror framför allt att det är bra att fokusera för att attrahera intressenter. 

Nämn en viktig milstolpe för Videum

CATHARINA & OLLE Det måste vara övertagandet av fastigheter från Akademiska hus 1995. Samt de försäljningar vi precis gjort och byggnationerna vi har framför oss.

Visioner för Videum om 10-15 år

CATHARINA Ett förtydligat uppdrag är just nu det viktigaste.

OLLE Att ta vara på det som är unikt, fylla science parken med kunskapsintensivt innehåll. Sätta mål tillsammans med både Linnéuniversitetet och näringslivet för ett attraktivt fysiskt mötesområde. Engelska som företagsspråk då vi vidgar vårt nät för kontakter med bästa produkt oavsett geografi. 


Olle Sandahl, styrelseordförande Videum sedan 2015. För 15 år sedan var han ersättare i styrelsen. 
Catharina Winberg, styrelseordförande VKAB (Videums moderbolag) sedan 2015. Catharina var hyresgäst i Videum Science Park för 10 år sedan.