Science Park | 2016-12-19

Upptäck, lär och tillämpa VR

Den första öppna miljön i världen med senaste virtuella tekniken finns i Videum Science Park. Här kan studenter, forskare, företagare och utvecklare prova och delta i utvecklingen av såväl tekniken som att hitta helt nya användningsområden för VR. 

Den unika tekniken är Omnideckgolvet (utvecklat av MSE Omnifinity) som möjliggör 360 graders fri rörlighet. För många motverkar rörligheten den åksjuka som annars lätt kan uppkomma när man testar VR-teknik. Vi har även investerat i Octulus Rift DK2 och HTC Vive samtidigt som vi ständigt håller koll på vad som kommer ut på marknaden. 

Teknik kommer att kopplas in som möjliggör att följa vad som händer i VR-rummet även en våning upp. Detta ger även större grupper bra möjligheter att följa, analysera och diskutera användning och utveckling av VR-teknik.

Vi tar regionen in i framtiden

VR är hett just nu och många spår en explosionsartad utveckling de närmsta åren. Men än finns inga färdiga modeller för hur man ska använda VR. Vi vet inte heller om VR verkligen är framtiden, men vi resonerar som så att man måste våga experimentera och satsa för att kunna vinna. Tillsammans med andra företag kan vi bidra till att innovationsgraden i regionen ökar och därmed en vidareutveckling av tekniken och dess användningsområden.

Insatsen för att satsa på VR kan bli ganska hög om alla jobbar på egen hand. Med Videum VR öppnas möjligheter för alla som inte har förutsättningar att själva skaffa utrustning och för den som ser nyttan av att diskutera framtidens teknik med andra.

Videum VR är till att börja med ett ettårigt projekt som finansieras med medel från Videum, Region Kronoberg och Företagsfabriken. Projektet startade april 2016 med att bygga den fysiska miljön. Nu pågår nästa steg – att stimulera till nyskapande och idéutveckling i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor i Kronobergs län. Utgångspunkten är meet-ups kring olika ämnen.

Vad är då virtual reality (VR)?

Med hjälp av datorteknik skapas en simulerad miljö - tagen från verkligheten eller uppdiktad. En sådan värld kan ses i en webbläsare. Mer känsla får man genom att placera en smartphone i en cardboard där dina huvudrörelser påverkar vilka vyer du ser i 360 grader. 

Men en äkta VR-upplevelse får du först med ett riktigt VR-headset och fri rörlighet kombinerat med en interaktiv upplevelse. Du upplever det då som att du faktiskt har förflyttats till den virtuella världen. Kan du påverka det som händer är du inte längre bara en passiv åskådare utan en aktiv deltagare. Det tror vi är framtiden.