Science Park | 2016-02-16

Videum Virtual Reality Room

Det som verkar bli den första och hittills enda öppna miljön i världen med virtuell teknik av detta slag är på väg att bli verklighet i Videum Science Park. Här kommer man att kunna prova och delta i utvecklingen av såväl tekniken som att hitta nya användningsområden för Virtual Reality, något vi är säkra på kommer att vara under betydande tillväxt de närmaste åren.

 

Foto Omnifinity

 

Att skapa den fysiska platsen - Videum Virtual Reality Room - är det första steget. Lokalen blir inom Videum Science Park där ett Omnideck-golv med patenterad teknik för 360 graders fri rörelse tillsammans med Ocolus Rift Virtual Reality-glasögon installeras. Det andra steget är att stimulera till nyskapande och idéutveckling genom nya metoder för ökad samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor i miljön där upptagningsområdet är hela Kronobergs län. Finansieringen av projektet sker med medel från Videum, Region Kronoberg och Företagsfabriken. Projektet startar den 1 april 2016 och pågår ett år framöver.

 

Är du en driven student och vill bli en del av projektarbetet?

Vi söker dig som kan vara vår projektkoordinator och hålla ihop detta spännande projekt åt oss.

Mer information genom Drivhuset >>