Science Park | 2018-01-09

Videum Science Park expanderar

Videum Science Park erbjuder moderna kontor för småföretagare som vill verka i ett sammanhang för tillväxt där nätverk och universitetskontakter är viktiga delar. Med invigning hösten 2018 bygger vi nu till och samman science parken. Det blir 5 500 kvm nya kontorsytor, mötes- och konferenslokaler och en gemensam entré med ytor för såväl planerade som oplanerade möten samt en helt ny restaurang.

Den som är driven entreprenör skapar själv framgång för sitt företag. Men det kan bli mycket enklare genom att verka i en miljö som erbjuder flexibla kontor när man behöver öka eller minska. Att utveckla sin verksamhet går lättare om man har möjlighet till affärsnätverk genom geografisk närhet och inbjudan till olika aktiviteter liksom att få hjälp med all kringservice som mötesrum och reception. Allt det kan vi erbjuda i Videum Science Park på campusområdet i Växjö.

Satsning på möten i gemensamma ytor

Vår tanke med nybyggnationen är, förutom de ökade ytorna för kontor, att växla upp med bättre gemensamma utrymmen för en varierad arbetsdag. En aktiv lobby med fri wifi där du kan jobba en stund, hålla ett mindre möte och såklart ta dig en fika eller lunch. Kanske kommer en föreläsning med forskare från universitetet att hållas ute i lobbyn och fånga ditt intresse i stunden? Vi ser till nyttan och mervärdet för området att satsa på den gemensamma ytan som vi tillsammans fyller med liv och inspiration. 

Utbyggnaden förtätar vår science park vilket gör att vi kan höja vår servicegrad samtidigt som vi möjliggör expansion för befintliga hyresgäster och bjuder in nya. En mötesplats för företagsnätverk med närhet till Linnéuniversitetet.