Videum AB | 2022-05-30

Videum satsar för ökad trygghet på campus

Då undersökningar visat på en upplevd otrygghet på campus i Växjö har Videum av Växjö kommunfullmäktige fått i uppdrag att göra en särskild satsning på trygghet och trygghetsskapande åtgärder på området under 2022.

- Glappet mellan den upplevda otryggheten och de verkliga brotten är högre på campus i Växjö än på jämförbara områden. Tillsammans med områdets övriga aktörer träffas vi nu för att hitta enkla och snabba åtgärder som var och en kan göra direkt samt åtgärder som på längre sikt och med större investeringar kan öka trygghetskänslan, förklarar Videums fastighetschef Cissi Carlsson.

Detta är vad Videum hitintills i år har genomfört för ökad trygghet på campus:

Möten kring trygghetsfrågor och trygghetsvandringar för områdets intressenter har genomförts tillsammans med Växjöbostäder, Heimstaden, Stubor, Växjö kommun, Linnékåren och Linnéuniversitetet. Som ett direkt förbättringsförslag från en trygghetsvandring har Videum sänkt höjden på ett par buskage för att få fri sikt och bättre ljusspridning på belysningen.

Videum har också beslutat ge ett ekonomiskt bidrag till föreningen VGT – Vi går tillsammans, en förening med studenter som bland annat nattvandrar på campusområdet i Växjö.