Science Park | 2020-04-01

​​​​​​​Videum Innovation Lab samordnar 3D-utskrifter

Det råder brist på skyddsutrustning till vården och omsorgen. Många initiativ har tagits för att hjälpa till och ett sätt är att 3D-printa delar till skyddsvisir. Efter förfrågan och 3D-ritningar från Region Kronoberg har Videum Innovation Lab sedan början av vecka 13 tillverkat 3D-utskrifter av önskade delar till skyddsvisiren. För att öka produktionen och effektivisera tog Videum Innovation Lab initiativet till att samla och samordna fler 3D-skrivare på plats i labbet i Videum Science Park och att hålla kontakt med företag och privatpersoner som kan skriva ut i sina egna lokaler.

- Vår roll blir att övervaka att skrivarna är igång så mycket det går och genom regelbunden kontakt anpassa utskrifterna efter Växjö kommuns och Region Kronobergs behov, förklarar Videums affärschef Robert Unt.

Över 375 utskrifter av delar till skyddsvisir har hittills skrivits ut på plats i labbet där nu även 3D-skrivare från Linnéuniversitetet står. Ett 50-tal utskrifter har inkommit från privatpersoner och flera företag har påbörjat utskrifter på sina kontor. I dagsläget är det mest delar till skyddsvisir, men även några utskrifter av prototypdelar till respiratorer som det kan komma att bli behov av framöver.

Har du en 3D-skrivare och vill du hjälpa till? Kontakta Silvia Estadella som samordnar 3D-utskrifterna i Videum Innovation Lab, silvia.estadella@videum.se, 0763-07 56 03.

 

Se SVTs inslag från helgens besök i Videum Innovation Lab >>