Science Park | 2016-01-14

Vänner, samarbete och investeringar

Med en plats på Videum Creative Arena i tio år hinner man möta många personer och företagare som flyttar in och ut. Genomströmningen är enbart positiv tycker Ola som ser sig själv som beroende av nya intryck och kontakter.

 


Ola Johansson jobbar som HR-konsult för Knowit och har ansvar för upphandlingar av system inom HR-området. Han är på plats på arenan en till två dagar i veckan.


– Genom att vara här och träffa sina motsatser dras man in i en positiv utvecklingsspiral, beskriver Ola. Här får vi en naturlig kontakt över generationsgränser, olika religion, politiska åsikter, erfarenheter och branscher.

 

Flera av dem som lämnat sin kontorsplats på arenan genom åren har han fortsatt kontakt med. Några för att de är sköna personer att hänga med och andra för mer arbetsrelaterade samarbeten. Ola kan ge flera exempel på kontakter inom arenan som lett till samverkan, till nystartade bolag och investeringar, såväl genom kunskap som kapital.

 

På senare tid har företagarna på arenan börjat bjuda in varandra när man håller seminarier eller workshops för sina kunder. Inget handlar om konkurrens eller att kränga sin produkt till någon annan, utan att se hur andra gör och resonerar. Att inspireras av hur mycket spännande saker andra gör och har gjort.

 

Aktiviteterna som Videum ordnar för hela science parken ger möjligheter till ett vidgat kontaktnät och Ola är en av initiativtagarna till kaffefredag som drar igång idag fredag 15 januari 2016. Från att ha varit en isolerad fika på arenan bjöd man in en våning till och nu vidgar man det till hela parken. Här ska man våga ställa frågor och berätta om sig själv och sitt företagande utan att sälja. Den fredag man hinner hänger man på. Det är vid de upprepade informella mötena, ofta vid fikat, som man kan upptäcka gemensamma intressen, anser Ola.

 

– Väldigt mycket beror såklart på en själv, påpekar han. Men genom att verka i denna typ av miljö blir det så enkelt att få ett större kontaktnät även om man inte är en extremt utåtriktad person. Här växer man som människa och därmed även företaget. Kontakterna behöver inte alltid handla om affärer, utan om att vara nyfiken på andra. Hjälper man varandra får man mycket tillbaka, avslutar Ola.

 

Läs mer om creative arena >>