Videum AB | 2019-02-07

Upphandling yttre skötsel

Videum ska upphandla yttre skötsel för markområde motsvarande ca 35 hektar. Arbetet avser daglig tillsyn med bland annat gräsklippning, snöröjning, halkbekämpning. Avtalet avser två år, med möjlighet till ytterligare två års förläningning. Sista dag för anbud är 8 mars. Mer info och handlingar finns på e-avrop >>