För hyresgäster | 2020-09-27

Underhållsarbete brandposter på Teleborg

För kännedom: Växjö kommun utför underhållsarbete på brandposter i vårt område under tiden 28 september - 22 oktober, klockan 8.00-15.30.  I samband med underhållsarbetet spolas vatten med kraftigt tryck. Det kan innebära att vattentrycket i kranen tillfälligt blir lägre eller högre än normalt, i det aktuella området. Även tillfällig missfärgning av vattnet kan förekomma. Efter arbetet kan du spola vatten några minuter så försvinner missfärgningen.

Har du frågor? Ring kommunen på 0470-410 00.