Videum AB | 2021-05-26

Trygghetsvandring i skymning

Upplevd trygghet i sitt närområde är en fråga som allt fler lyfter som viktig och som kommer allt högre upp på agendan för såväl kommun som fastighetsägare. Videum genomför därför återkommande trygghetsvandringar i fastighetsbeståndet. Detta gör man i skymningen för att identifiera områden som kan upplevas otrygga och för att hitta förbättringspunkter till dem. Det kan handla om allt från att klippa ner buskage som växt sig lite för stora och att utöka belysningen i skuggigare områden till idéer om större förändringar av området.

Trygghetsvandringarna sker i olika konstellationer då man kan uppleva olika saker som otrygga och denna gång tog fastighetschef Cissi Carlsson med sig Videums ordförande Lena Wibroe och vice ordförande Hugo Hermansson på kvällsvandringen.