För hyresgäster | 2021-09-02

Träningslokal (H)OUR POWER

Allt fler företag förstår medarbetarnas behov och önskemål att enkelt kunna träna direkt före eller efter arbetstid. Många erbjuder friskvårdsbidrag och vissa erbjuder flextid eller arbetstid för träning som ett avbrott under arbetsdagen. I Videum Science Park har vi möjligheten att samordna service som många hyresgäster efterfrågar och har nytta av. Därför öppnar den 1 september 2021, som en pilot fram till december 2022, en träningslokal endast för hyresgäster i Videum Science Park. Vi kallar den för (H)OUR POWER.

Till träningslokalen kan företag med hyreskontrakt i Videum Science Park och/eller privatpersoner med anställning hos företag i Videum Science Park köpa personliga årskort. Avtalen tecknas i Videum Science Parks reception och tillträde till lokalen sker genom passerkorten som gäller i Videum Science Park. Priset för ett personligt årskort är 1 250 kr ex moms.

Öppet alla dagar klockan 05-23 för hyresgäster med giltigt träningskort.

Det finns toalett men inga omklädningsrum eller duschmöjligheter i direkt anslutning till lokalen. Duschmöjligheter finns på andra platser i Videum Science Park.

Prova-på

För att du ska känna dig bekväm med träningslokalen och redskapen innan du köper ditt årskort kan du som är hyresgäst i Videum Science Park prova på fritt under öppettiderna fram till och med den 19 september. Välkommen in med ditt passerkort.

Den personlige tränaren Kristoffer Karegård finns på plats för att hjälpa dig komma igång:

6 sep kl 10-13, ti 7 sep kl 12-14, on-to 8-9 sep kl 10-13

må 13 sep kl 10-13, ti 14 sep kl 12-14, on-to 15-16 sep kl 10-13

Då det inte är någon anmälan till prova-på-tiderna, men begränsning till 10 personer som får vistas i lokalen samtidigt, kan det uppstå kö utanför. Nyttja den tiden till att på avstånd mingla med de andra. Kanske har ni fler intressen än träning gemensamt?


AVTAL Endast för hyresgäster i Videum Science Park. Vid uppsägning av hyresavtal upphör även avtalet som möjliggör tillträde till träningslokalen (H)OUR POWER. Videum återbetalar del av kostnaden för årskortet endast om det återstår minst ett kvartal av avtalstiden.

KOSTNAD årskort 1 250 kr + 6 % moms = 1 325 kr


MAX 10 PERSONER i träningslokalen samtidigt. Håll avstånd!