Science Park | 2021-08-31

Träningslokal för hyresgäster

Allt fler företag förstår medarbetarnas behov och önskemål att enkelt kunna träna direkt före eller efter arbetstid. Många erbjuder friskvårdsbidrag och vissa erbjuder flextid eller arbetstid för träning som ett avbrott under arbetsdagen. I Videum Science Park har vi möjligheten att samordna service som många hyresgäster efterfrågar och har nytta av. Därför öppnar den 1 september 2021, som en pilot fram till december 2022, en träningslokal endast för hyresgäster i Videum Science Park. Vi kallar den för (H)OUR POWER.

Till träningslokalen kan företag med hyreskontrakt i Videum Science Park och/eller privatpersoner med anställning hos företag i Videum Science Park köpa personliga årskort. Avtalen tecknas i Videum Science Parks reception och tillträde till lokalen sker genom passerkorten som gäller i Videum Science Park. 

Öppet alla dagar klockan 05-23 för hyresgäster med giltigt träningskort.

Läs mer om (H)OUR POWER - träningslokalen för hyresgäster i Videum Science Park >>