Science Park | 2019-04-23

Smarta robotar är framtiden

Smarta robotar för industri och samhälle

Förenklat kan man säga att det som är enkelt för människan är svårt för robotar och tvärtom. Därför bör fokus för framtiden vara samverkan mellan människa och robot, förklarade professor Gunnar Bolmsjö under tisdagens framtidsspanande forskarlunch. Om vi gör det vi är bäst på och mår bra av så kan vi lämna över svåra, enformiga och farliga delar till robotarna. Trenden för industrirobotar är allt mer autonoma funktioner, inlärning och open source. För servicerobotar är trenden också autonoma funktioner men framför allt uppkoppling.

De största utmaningarna vi står inför är att utveckla robotarnas kognitiva förmågor och att få robotarna att fungera tillsammans med oss människor på ett säkert sätt. I framtiden kommer vi också se alltmer samverkande robotar och integrering till biologiska system.


OM FORSKARLUNCHERNA Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.