Science Park | 2021-03-16

Skapa värde genom digitalt mindset

Under dagens Forskarlunch belyste universitetslektor John Jaensson vikten av ett digitalt mindset som inte fokuserar på själva tekniken, utan att istället se utifrån våra kunder och medarbetare. Vad är ett ökat värde, en bättre upplevelse eller förbättrade processer för dem? Istället för att tänka ”sociala medier” tänk ökad räckvidd och ökat engagemang. Istället för ”sensorer” tänk ökat kundvärde och förbättrad support. Istället för ”plattform” tänk nya tjänster.

Vi kan skapa värde genom att plocka bort och förenkla med digitala komponenter. Vi kan också skapa värde genom att lägga till tjänster som skapar relationer runt produkten genom digitala komponenter.

Det är när vi kan möta upp förväntningarna från kunder och medarbetare som vi stärker vår konkurrenskraft. Idag förväntar sig de flesta att kunna nå företagen digitalt och att kunna jobba digitalt. Utmaningen är att göra rätt avvägning, för det är genom en lagom mix mellan det manuella och mänskliga gentemot det digitala och automatiserade som vi blir vinnare.

Mer om projekt "REDIT - Regional Digital Transformation" på redit.lnu.se >>

Där kan du bland annat läsa flera lättillgängliga populärvetenskapliga rapporter i ämnet.


Forskarlunchen är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Aktuella forskningsföredrag hålls i syfte att ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.