Science Park, För hyresgäster | 2022-02-17

Science park-verksamhet flyttad till nytt bolag

Videum Science Park var fram till 31 december 2021 ett affärsområde för Videum AB. Från och med 1 januari 2022 tas all science park-verksamheten succesivt över av det nystartade kommunala bolaget Växjö Linnæus Science Park. Mycket blir sig likt, men en hel det står också inför en utveckling. Adressen för Växjö Linnæus Science Park blir densamma som gällde för Videum Science Park - Framtidsvägen 14 i Växjö.

Den nya science parken kommer fortsatt att erbjuda inspiration och kunskap, affärsutveckling och tillväxt, nätverk och kontakter samt labbmiljöer och projekt. Men nu gör man det inom fyra utvalda fokusområden: cirkulär ekonomi, smarta staden, skog och trä samt digitalisering.

Hur får jag koll på vad som händer i den nya science parken?

Information kring verksamheten inom Växjö Linnæus Science Park får du enklast genom att skicka e-post med dina kontaktuppgifter till sciencepark@vaxjo.se så läggs du till i nätverket och som prenumerant på nyhetsbrevet. Givetvis är du också välkommen att besöka webbplatsen och att följa verksamhetens utveckling på Linkedin.

webb vaxjolinnaeussciencepark.se
linkedin vaxjolinnaeussciencepark