Science Park | 2018-01-16

Samarbete med driv

Drivhuset jobbar med entreprenörskap som stort begrepp för universitets- och högskolestudenter runt om i landet.

– Drivhuset arbetar med entreprenörskap och intraprenörskap och vill inspirera studenter till att utveckla entreprenöriell drivkraft, säger Emma Stockström verksamhetschef i Växjö. Arbetet är långsiktigt, vi vill att det ska vara lika naturligt att driva eget som att ta en anställning efter avslutad utbildning. Drivhusets basverksamhet består av att inspirera, vägleda och praktiskt utbilda studenter i entreprenörskap.

Drivhuset har kontorsplatser på Videum Creative Arena för studententreprenörerna. Här får de nyttiga kontakter med etablerade entreprenörer och en fysisk plats där de kan koncentrera sig på sin idé. Genom att använda mötesrummen i Videum Science Park har man sina affärsmöten på en professionell adress istället för i studentköket. Emma uppskattar att 20 % av deras studentföretagare nyttjar kontorsplatserna på Videum Creative Arena regelbundet.

Drivhuset och Videum Science Park genomför varje år flera gemensamma event som Öppet hus, Nutcracker och Entreprenöriell After Work. Aktiviteterna möjliggör kontakt mellan småföretagen och studenterna och gynnar båda parter lika mycket, menar Emma.

– När jag ser på vårt samarbete framåt är det viktigt att förenkla, det ska vara lättsamt att vara med på aktiviteterna. Kanske kan vi hitta ett enkelt forum som kan vara tätare återkommande och ge fler möjligheter till nätverkande? Förhoppningsvis kan de nya gemensamma ytorna i Videum Science Park ge en större fysisk kontaktyta med naturliga möten mellan företagarna och studenterna, avslutar Emma. 

Mer info drivhuset.se/vaxjo