Science Park | 2021-10-15

Rekordmånga studenter i öppen innovation

I nästa vecka genomförs ”open innovation – nutcracker” med inte mindre än 120 universitetsstudenter, vilket är rekord i Videum Science Park.

- Intresset för öppen innovation har blivit så stort hos flera av universitetets programansvariga att deltagandet schemalades för flera kurser, säger Stefan Uppman som varit med från starten vid alla liknande event i Videum science Park.

Problemställare vid detta event är Stephanie Spindler Jonsson från MyPauze, nyligen känd som entreprenör i ett av SVTs program Draknästet, där hon sökte kapital till sitt bolag. Då deltagarantalet är så högt och vi fortsatt behöver hålla ett fysiskt avstånd till varandra ur smittsynpunkt har eventet delats upp i tre pass med 40 studenter i varje, men de får alla samma frågor och problemställningar. Open innovation - nutcracker arrangeras av Videum Science Park i samarbete med Drivhuset och Linnéuniversitetet.