Science Park | 2020-12-07

Projektledare sökes

Videum söker en huvudprojektledare till vårt samverkansprojekt för ökad kunskap om innovation och innovationsprocesser bland små och medelstora företag i regionen. Projektet sträcker sig från 1 januari 2021 till april 2023 och ska genomföra aktiviteter i syfte att ge små och medelstora företag den kunskap och de verktyg de behöver för att:

1) öka kunskapen kring vikten av innovation, forskning och utveckling (FoU)
2) investera mer tid och resurser i forskning och utveckling
3) hitta till forskning
4) utveckla sina affärsmodeller

Studier har visat att näringslivet måste arbeta branschöverskridande och ha en stark samverkan med akademin för att kunna genomföra det transformationsarbete som krävs för att stå stark i konkurrensen. Tillsammans bör näringslivet utveckla och utbyta kunskap, samt gemensamt ta fram lösningar på aktuella utmaningar. Gemensamma intresseområden från näringslivet och akademin kan då bli en bas för forskning som både håller hög vetenskaplig kvalitet och leder till ett mer innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Projektet, ”Små- och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft genom samverkan”, är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Kronoberg. De olika samverkansparterna i projektet är Videum Science Park, Linnéuniversitetet och Campus Ljungby.

Till den här projektledartjänsten söker vi dig som är drivande, strukturerad och nätverkande. Du är lyhörd och kan genom god planering och genomtänkt strategi uppfylla de uppsatta och mätbara mål som finns för projektet. Med din operativa förmåga kan du hantera en flexibel arbetsdag med snabba förändringar. Du bör ha en stilistisk förmåga då tjänsten innebär en hel del skrivna rapporter, samt muntliga presentationer på såväl svenska som på engelska.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 100 % och din arbetsplats förlagd till Videum Science Park i Växjö där du får flera arbetskollegor vid sidan av projektets representanter vid Linnéuniversitetet och Campus Ljungby.

Din bakgrund
- Högskoleutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi eller teknik gärna relaterat till innovation, entreprenörskap eller marknadsföring.
- Arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter gärna från IKT-sektorn, projektledare inom innovationsverksamhet eller verksamhets- och affärsutveckling.
- Erfarenhet av budget- och resultatredovisning samt strategiskt utvecklingsarbete kopplat till operativt ansvar.
- Framgångsrikt relationsbyggande med externa och interna aktörer.
- Goda insikter och eget nätverk i entreprenöriella miljöer och förståelse för att verka i närheten av akademiska miljöer.

Ansökan och mer information
Vi arbetar löpande med urval bland de ansökningar som kommer in, så visa gärna intresse redan idag. Sista ansökningsdag är dock den 21 december 2020.  Skicka ansökan digitalt till erufrekrytering@videum.se.

Har du frågor angående tjänsten kontakta Videums affärschef Robert Unt på telefon 0470-72 33 04.

Läs mer om projektet i vår EU-ansökan (pdf) >>
Mer om deltagarna i samverkansprojektet: videum.se, lnu.se, campusljungby.se