Videumblogg | 2021-10-15

Problemlösning och idégenerering

Innovationer kan vara inkrementella (förbättringar av det som redan görs), radikala (fundamentala förändringar) eller disruptiva (helt nytt). Innovation handlar alltså lika mycket om att bryta små och invanda mönster som att skapa storslagna idéer.

Foto på en man som funderar.

Då egen forskning och utveckling är en utmaning för många mindre företag kan samarbete med andra göra det lättare att metodiskt ta sig an behovsanalyser och modeller för att identifiera rätt problem. Genom samarbeten med andra utanför den egna organisationen kan man också få nya perspektiv och reflektioner på produkten eller verksamheten och oändligt antal kreativa förslag till lösningar.

PROBLEMLÖSNINGSMODELL
Utforska utmaningen: beskriv målet, hitta fakta och rama in problemet
Idégenerering: brainstormning med fokus på stor kvantitet av ovärderade lösningar
Förbered åtgärd: rangordna lösningar och hitta originella idéer  

Miguel Salinas, en av tre programansvariga vid Innovationsmasterprogrammet hos Linnéuniversitetet, föreläste kring detta under Innovationsveckan. Han ville skicka med oss det viktiga budskapet att en lösningsidé sällan är perfekt från början, utan att idéerna nästan alltid behöver tid för att mogna.