Science Park | 2020-10-09

Positivt besked för genomförandeprojekt kring innovation

Igår fick Videum, Linnéuniversitetet och Centrum för Informationslogistik (CIL) ett positivt besked från Regionala utvecklingsnämnden om medfinansiering av ett samverkansprojekt för ökad kunskap om innovation och innovationsprocesser bland små och medelstora företag i vår region.

I projektet ska Videum, Linnéuniversitetet och CIL i Ljungby stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom allt mer fokus på innovation. Tillsammans ska man investera i innovationsutmaningar och kunskapsaktiviteter som i sin tur blir grunden för olika forskning- och utvecklingsprojekt. Allt med målsättningen om ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv och en väl fungerande samverkansmodell.

Region Kronoberg går in i projektet som medfinansiär med 3 234 848 kronor, vilket är 50 % av projektbudgeten. Projektet går nu vidare och söker finansiering för resterande 50 % hos Tillväxtverket för att möjliggöra en projektstart i januari 2021 och en projektperiod fram till och med februari 2023.