Videumblogg | 2021-06-02

Partikeldetektorer och gammablixtar

FORSKARLUNCH Gigantiska kraftfulla mekanismer i vårt hem, universum

Dagens forskarlunch tog oss ut i universum och vi fick en inblick i de enorma krafter som finns därute och att forskning kring detta görs på vårt campusområde i Växjö. Vår guide var astrofysiker Yvonne Becherini som studerar aktiva galaxkärnor och gammablixtar genom gammastrålningsastronomi. En grundforskning som handlar om att förstå vad det är och hur det funkar. Det är svårt att idag säga vad forskningen kan leda till. Som alltid i grundforskning kan man upptäcka någon helt nytt eller utveckla en teknik som också kan komma till nytta inom andra forskningsområden. Forskning på gammaforskning på det sätt som den genomförs vid Linnéuniversitetet finns ingen annanstans i Sverige.

Bild från NASA.

Yvonne förklarar att universum är som en växande ballong där avstånden ökar med tiden. Galaxerna rör sig bort från oss, men också bort från alla andra. Jetstrålar och gammablixtar kan på väldigt kort tid (från ett par sekunder till ett par dagar) släppa ut extremt mycket energi i jämförelse med den totala mängden ljusenergi som finns i hela universum. Linnéuniversitetet har specialiserat sig på att analysera just gammastrålning. Data kommer från fem teleskop i Namibia som med hjälp av speglar och kameror kan fånga det elipsformade nanosekunder långa blå ljuset som inte kan ses med blotta ögat.

Prototypen till partikeldetektor på Linnéuniversitetet.

FOTO: Prototypen till partikeldetektor på Linnéuniversitetet.

Vid Linnéuniversitetet utvecklar man också en teknik för partikeldetektorer. En teknik som är enkel, men ser väldigt lovande ut för framtiden. Kanske har ni passerat förbi prototypen till projekt Alto när ni promenerat från Videum Science Park och genom allén upp mot slottet?

All denna forskning måste hantera enorma mängder data (big data) och genom Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö DISA (Data Intensive Sciences and Applications) kan man genomföra dessa smarta dataanalyser.