Science Park | 2020-01-14

Nytt magasin om triple helix

Nu finns ett nytt magasin för Videum Science Park. Du som är hyresgäst får ett tryckt exemplar i ditt postfack och besökare kan hämta det i receptionen. Denna gång fokuserar vi magasinet på vårt bidrag till en positiv utveckling av regionen genom arbetet med triple helix. Vad är triple helix egentligen kanske några tänker, så vi inleder med att ge en förklaring på det: Triple helix är beteckningen för en samarbetsform där aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkar för att skapa innovation och tillväxt. Något som visat sig vara en framgångsfaktor för att bygga en starkare region. 

Läs VideumMagasinet i pdf >>