Science Park | 2018-04-24

Nytt kunskapsforum

Forskarstudenter kopplas mot behov i näringsliv och offentlig sektor

Idag startade, genom samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet, ett nytt forum som vi kallar Kunskap och kompetens. Syftet är att ta tillvara och utveckla den akademiska kompetensen i vår region. Detta genom att låta forskarstudenter berätta om sin forskning och beskriva hur den kan kopplas mot behov i näringsliv och offentlig sektor.

Vid detta första tillfälle lyssnade vi på fem forskarstudenters presentationer och under den efterföljande lunchen roterade studenterna runt bland borden för att svara på frågor och skapa kontakter.