Videum AB | 2020-09-03

Nytt brandlarm kan testas utan att störa verksamheten

Videum AB, som äger fastigheter för Linnéuniversitetet och Videum Science Park, har under året investerat i en uppdaterad typ av brandlarm i fastigheterna runt Pelarplatsen mitt inne på campus.

Det nya systemet är modernare och ger Videum bättre möjligheter både att testa och att underhålla systemet. I och med årets investering finns det nya systemet nu i full drift i alla Linnéuniversitetets byggnader i Växjö.

- Den största vinsten med det nya systemet är att vi kan testa utan att störa verksamheten, säger Peter Karlsson som är drifttekniker med ansvar för Videums brandskydd. Genom ljusindikatorer på rökdetektorerna i varje enskilt rum kan vi smyga in och testa när personalen sitter kvar i rummet. De slipper förvarnas att hålla för öronen eller lämna rummet för den höga signalen, vilket under alla år varit störande för många.

FOTO Martina Wärenfeldt

Självklart görs fortsatt test av larmsignalerna, men dessa kan med det nya systemet göras mycket snabbt utanför universitetspersonalens arbetsdag.

Videum AB, som ägs av Växjö kommun, jobbar kontinuerligt med att effektivisera och modernisera såväl produkter och system som arbetsrutiner för personalen.