För hyresgäster | 2021-09-07

Ny bolagsstruktur påverkar inte hyresavtal

Den 31 augusti tog kommunfullmäktige beslut om ny bolagsstruktur för Växjö kommun. Strukturförändringen innebär att det ska finnas ett lokalbolag, ett bostadsbolag och ett science park-bolag. Bostadsbolaget får namnet Vidingehem, lokalbolaget Vöfab och science park-bolaget ska heta Växjö Linnaeus Science Park och knytas närmare kommunens näringslivskontor. Science park-bolaget beräknas bildas årsskiftet 2021/2022 och hela den nya bolagsstrukturen ska vara helt genomförd vid årsskiftet 2022/23. Hyresavtalen för hyresgäster hos Växjöbostäder, Videum, Vöfab eller Vidingehem påverkas inte av beslutet. Läs mer om beslutet på Växjö kommuns webbplats >>