För hyresgäster | 2021-01-27

Ny betalapp för laddplatserna

Från och med den 1 februari 2021 ska du använda appen MobilPark från Aimo Park för betalning vid användning av laddplatserna utanför Videum Science Park. Bytet av betalapp gäller även övriga betalparkeringar inom Videum Science Park och Linnéuniversitetet.

För hyresgäster i Videum Science Park gäller precis som tidigare personliga, digitala parkeringstillstånd på skyltade parkeringar. Välkommen att kontakta företagsservice om du byter bil och behöver uppdatera ditt parkeringstillstånd, eller gå till sidan för att själv registrera ett parkeringstillstånd >>